Konkurs wiedzy o bezpiecznym internecie rozstrzygnięty! Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka w Nowej Brzeźnicy Fabian Adamik wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"! Jasełka w Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy

Komunikat

Elżbieta Bąk
Opublikowano: 18 maja 2020 Odsłony: 17

DRODZY RODZICE
   
W związku z możliwością otwarcia przedszkola od 25 maja 2020 przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego GIS i Ministra Zdrowia proszę rodziców o ponowne przeanalizowanie swojej sytuacji i ewentualnego zgłaszania do nauczycieli poszczególnych grup informacji o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola do dnia 19.05.2020 do godziny 15.00. Zebrane od Państwa informacje posłużą do planowania dalszych działań   i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.  
Zebrane od Państwa informacje posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z  przywróceniem zajęć opiekuńczych w przedszkolu.  Nadal będzie obowiązywać nauczanie zdalne.

W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczych powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (oboje rodzice muszą pracować, rodzic pobierający zasiłek nie może jednocześnie korzystać z  zajęć) oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne: MEN

Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do  przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Po uzyskaniu informacji zwrotnych od rodziców, będą prowadzone kolejne ustalenia, o których rodzice będą informowani.
Jeżeli rodzice zadeklarują chęć skorzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych dyrektor szkoły opracuje wewnętrzny regulamin w oparciu o wytyczne GIS, MEN, MZ, który zostanie przekazany rodzicom do akceptacji. Wszystkie ustalenia i wytyczne będą miały za zadanie przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

dyrektor szkoły
E. Bąk

01.03.2020 - Zaktualizowano dział "Egzaminy".
Do przeglądania strony zalecamy przeglądarkę Mozilla Firefox oraz rozdzielczość ekranu 1024x768 lub wyższą. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz zdjęcia publikowane przez redaktorów strony.
autor_stopka.png
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy 2012/2013 | Joomla 3 Templates Joomlaskins