"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Nowa Brzeźnica"

Drukuj

b_507_380_16777215_00_images_grafiki_pr_place_1.jpg

W  okresie od 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznane dofinansowanie Gminie Nowa Brzeźnica na realizację Projektu wyniosło w łącznej kwocie nieprzekraczającej 380 109,00 zł.

Projekt miał na celu jest  podniesienie  jakości pracy trzech oddziałów  przedszkolnych  zlokalizowanych w szkołach filialnych w Dworszowicach Kościelnych,  Dubidzach i Prusicku poprzez przygotowanie infrastruktury oraz  ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 - 4  letnich.

W ramach projektu wsparciem objęte zostały następujące kategorie:

•  organizacja nowoczesnych placów zabaw w szkołach filialnych,
•  dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci 3 - 4  letnich,
•  wyposażenie pomieszczeń w różnorodne, nowoczesne środki dydaktyczne.

b_156_117_16777215_00_images_grafiki_pr_place_2.jpgb_156_117_16777215_00_images_grafiki_pr_place_3.jpgb_156_117_16777215_00_images_grafiki_pr_place_4.jpg

b_156_117_16777215_00_images_grafiki_pr_place_5.jpgb_156_117_16777215_00_images_grafiki_pr_place_6.jpgb_156_117_16777215_00_images_grafiki_pr_place_7.jpg